Wie zijn wij

CasaA staat voor een persoonlijke benadering waarbij de wensen van de klant centraal staan. Wij weten deze wens snel te vertalen in een ontwerp en budget. Dit doen wij samen met de partners waar wij mee werken of met de bestaande relaties van de opdrachtgever.

Door de plus- en minpunten van keuzes in beeld te brengen en te structureren kan een heldere afweging gemaakt worden van de werkelijke huisvestingsbehoefte en de prioriteiten daarin.

Waar staan we voor

CasaA zorgt voor een nieuwe bestemming van leegstaande gebouwen, winkels. Steeds meer mensen zien de voordelen van wonen en werken in de stad. Toch is het vaak lastig om daar de ruimte te vinden die voldoet aan de behoefte. Veel vastgoed is verouderd of voldoet op een andere manier niet aan de wensen. CasaA zorgt voor de transitie van deze gebouwen zodat deze wel weer geschikt zijn voor de wensen van de bewoners of bedrijven. Daarbij ligt het accent op identiteit, duurzaamheid en comfort.

Voor wie

CasaA is er voor particulieren en professionele partijen die hulp wensen bij huisvesting.

Door de veranderingen in de laatste jaren die internet heeft veroorzaakt wordt er anders gewerkt, en gewinkeld en gewoond. Daarnaast gaat de welvaartsgroei ondanks de crisis uit 2008 gewoon door. Veel vastgoed is daardoor verouderd of bestaande concepten voor nieuwbouw voldoen niet meer aan de huidige vraag. CasaA kent deze trends en weet vastgoed te ontwikkelen of transformeren dat goed aansluit op de huidige markt.